Palvelin on vaihtunut

Mikäli näette tämän sivun, niin verkkotunnus osoittaa väärälle / vanhalle palvelimelle tai käytätte väärää osoitetta palveluun yhdistämiseksi.

Tarkistakaa, että teillä on palvelintiedot oikein palvelimen siirron jäljiltä (ks. https://suncomet.info/tiedotteet/277 osoite).

Uusi palvelimen osoite: c4.suncomet.fi

Uusi IP-osoite: 95.211.144.79

Uusi lähtevän ja saapuvan postin palvelin: c4.suncomet.fi

Uusi hallintapaneelin osoite: http://c4.suncomet.fi/cpanel

Uusi webmailin osoite: http://c4.suncomet.fi/webmail

Mikäli käytätte ulkopuolisia nimipalvelimia, niin teidän tulee päivittää verkkotunnuksenne nimipalvelinasetuksiin uusi IP-osoite. Meidän nimipalvelimilla olevat verkkotunnukset ovat päivittyneet automaattisesti.


Server has been changed

If you are seeing this page, then the domain is pointing to wrong / old server or you use wrong address to connect.

Please check that you have correct information due the server change (look details from https://suncomet.info/tiedotteet/277 address).

New Hostname: c4.suncomet.fi

New IP address: 95.211.144.79

New IMAP/POP3 and SMTP hostname: c4.suncomet.fi

New cPanel address: http://c4.suncomet.fi/cpanel

New webmail address: http://c4.suncomet.fi/webmail

If you use other than Suncomet's nameservers, you need to change the IP address for the DNS settings. Suncomet's nameservers have had the updates automatically.